Our Advantage

As an established and well-capitalised global leader, State Street can offer the guidance you need to achieve your business objectives — in any market environment.

Home

State Street in The Netherlands

State Street is sinds 1970 actief op de Europese markt. Al die tijd hebben wij ons ingespannen om onze aanwezigheid in de regio te versterken en uit te breiden zodat we onze klanten beter van dienst kunnen zijn. Op dit moment telt State Street ruim 10.000 medewerkers* verspreid over Europa, het Midden-Oosten en Afrika en bieden wij lokale beleggers een volledig financiële dienstenpakket dat het gehele beleggingsspectrum omspant, waaronder beleggingsdiensten, onderzoeks- en handelsdiensten en beleggingsbeheer.

State Street is sinds eind jaren tachtig actief op de Nederlandse markt en heeft uitgebreide ervaring opgebouwd om te voldoen aan de behoeften van lokale institutionele beleggers. In 2004 volgde de opening van een kantoor in Amsterdam, waarmee we onze aanwezigheid in de Nederlandse beleggingssector verder konden versterken. Vandaag de dag vormt ons kantoor in Amsterdam de basis van onze groeistrategie in Nederland. Onze toegewijde professionals hebben een grondig inzicht in en deskundigheid op het gebied van lokale bedrijfspraktijken. Onze medewerkers bieden u, naast hun kennis van de markt, een breed palet aan geïntegreerde, schaalbare diensten aan en bovendien de wereldwijde mogelijkheden waarover State Street beschikt.

Beleggingsdiensten

State Street biedt een uitgebreid dienstenpakket met flexibele beleggingsoplossingen op maat, waardoor u de ingrijpende veranderingen die op dit moment plaatsvinden in de financiële sector – zowel wereldwijd als in Nederland – beter het hoofd kunt bieden. Ons wereldwijde dienstenpakket omvat onder meer accountmanagement, dienstverlening aan klanten, bedrijfsontwikkeling en wettelijke en prestatierapportages.

Onze uitgebreide dienstverlening bestaat onder meer uit:

 • Wereldwijde bewaar- en fondsadministratiediensten
 • Wereldwijde fiscale rapportage
 • Diensten m.b.t. alternatieve beleggingen
 • Outsourcing van werkzaamheden van beleggingsbeheerder
 • Functie van overdrachts- en registratiekantoor
 • Wereldwijde distributieondersteuning
 • Beleggingsresultaten en -analyse
 • Online client portal — my.statestreet.com
 • Diensten m.b.t. fondsadministratie van derden en uitbestede fondsadministratie
 • Pooling
 • Wettelijk verplichte rapportage
 • Klantspecifieke rapportage
 • Diensten m.b.t. risicobewakingmn
 • Compliance diensten
 • Risicoanalyse
 • Prestatiemeting
 • Depository services


Deze diensten ondersteunen een breed scala aan complexe structuren, waaronder:

 • Gepoolde beleggingsinstrumenten
 • Op de beurs verhandelde fondsen (exchange traded funds)
 • Onderhandse ('over-the-counter') derivaten
 • Afgedekte aandelenklassen
 • Prestatievergoedingen
 • ‘Swing pricing’/anti-verwateringsheffing


Deze producten en diensten, gecombineerd met onze expertise en lokale kennis, maken het beleggingsproces transparant en stellen de eigenaars of beheerders van het belegde vermogen in staat om hun beleggingsresultaten te meten, te evalueren en objectief te interpreteren.

Beleggingsonderzoek en handel

Wij bieden gespecialiseerd onderzoek, handel, effectenleningen en innovatieve portefeuillestrategieën met als doel het verbeteren en het behoud van de waarde van uw portefeuille. Wij doen dit met behulp van in eigen beheer ontwikkelde technieken voor portefeuille- en risicobeheer, handelsoptimalisatie en wereldwijde connectiviteit tussen meerdere beleggingscategorieën en markten. Via ons geïntegreerde wereldwijde netwerk bieden wij diverse vormen van liquiditeit en ’crossing’ gericht op kosteneffectieve oplossingen die aan uw behoeften voldoen. Onze beleggingsexpertise omvat valutahandel, aandelen, vastrentende waarden en derivaten. Dankzij onze deskundigheid op het gebied van transitiemanagement kunnen wij uw totale transitiekosten verminderen, uw operationele en portefeuillerisico’s tijdens complexe transities minimaliseren en zorgen voor een grotere transparantie.

Daarnaast kunt u profiteren van onze toonaangevende diensten voor effectenfinanciering. Gezien de snel veranderende, volatiele wereldmarkten is het nodig om een partnerschap aan te gaan met een bewezen kredietverlener – één die zich richt op het genereren van krachtige en consistente rendementen in het kader van conservatief risicobeheer, zich inzet voor een transparant programma en toezicht op ‘best practices’ en tegelijk steeds oog heeft voor de schaal en een wereldwijd bereik.

Bij ons heeft u, onder andere dankzij ons geavanceerde bewaarmodel, meer controle over uw vermogen en meer transparantie. Door deze dienst kunnen beleggers direct vanuit hun eigen longposities deelnemen aan leningen en financiering, waardoor ‘long-short’-strategieën op efficiëntere en kosteneffectievere wijze kunnen worden gevolgd.

Vermogensbeheer

Via de vermogensbeheerder van de onderneming, State Street Global Advisors, bieden wij u de gedisciplineerde, systematische beleggingsstrategieën die u nodig heeft om uw beleggingsdoelen te bereiken.

Als één van ‘s werelds grootste institutionele vermogensbeheerders heeft State Street Global Advisors een beheerd vermogen van meer dan 2.3 biljoen ** wereldwijd. Wij wenden onze diepgaande kennis en tientallen jaren ervaring aan om sterk op maat gesneden beleggingsoplossingen te ontwikkelen die aansluiten bij uw verschillende risicoparameters.

Hierin vermelde producten en diensten worden via State Street Bank and Trust Company en State Street Global Advisors, Inc., en hun dochterondernemingen, aangeboden aan institutionele beleggers en zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw salesvertegenwoordiger.