Netherlands

Jurdisch Algemene Voorwaarden
Privacybeleid

Privacybeleid

Wij respecteren uw privacyrechten en wij zetten ons in om uw recht op privacy als bezoeker van deze website in stand te houden en te beschermen. Dit Privacybeleid informeert u over onze inzet voor privacy en geeft aan op welke wijze State Street uw persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en openbaar maakt wanneer u deze website bezoekt. Door deze site te bezoeken stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid.

State Street behoudt zich te allen tijde het recht voor om de algemene voorwaarden van deze Privacy Policy te wijzigen; dergelijke wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na publicatie van het gewijzigde Privacybeleid op deze website. U stemt ermee in dit Privacybeleid regelmatig na te zien teneinde op de hoogte van te zijn van dergelijke wijzigingen; uw verdere gebruik van de website na publicatie van eventuele gewijzigde voorwaarden wordt beschouwd als afdoende aanvaarding door u van het gewijzigde Privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met eventuele door State Street gepubliceerde wijzigingen, is uw enige middel om dit kenbaar te maken deze website niet langer gebruiken.

Verzamelen en gebruik van informatie

Bij een bezoek aan of gebruik van deze website wordt er automatisch informatie van u verzameld door middel van ‘cookies’. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die een uniek identificatienummer bevatten dat op uw computer wordt opgeslagen. Onze website stuurt cookies naar de browser van uw computer zodat wij kunnen zien wie onze site voor de eerste keer bezoekt en wie een terugkerende bezoeker is. Bij bezoek aan deze website worden cookies uitsluitend gebruikt om uw voorkeuren en keuzes tijdens het navigeren op de site vast te leggen. Deze informatie helpt ons om op maat gemaakte webinhoud te leveren en onze website beter bruikbaar te maken voor onze bezoekers. De door cookies verzamelde informatie wordt alleen opgeslagen gedurende de tijdsduur dat u met deze website bent verbonden. Zodra u deze website verlaat, wordt de informatie niet langer bewaard.

Wij verzamelen alleen een ‘session cookie’, die uitsluitend gedurende de tijdsduur van de huidige browsersessie bestaat. De session cookie bestaat vanaf het moment dat de bezoeker voor het eerst op uw website terechtkomt totdat de bezoeker alle browservensters sluit. De session cookie maakt het voor ons mogelijk om handelingen van de bezoeker verbinden met een ‘sessie’ en wordt gezien als onmisbaar voor goed websitebeheer.

Het gebruik van cookies is gangbaar op internet en veel webbrowsers worden in eerste instantie zodanig geconfigureerd dat ze cookies automatisch accepteren. Als u liever geen cookies wilt accepteren, kunt u uw webbrowser zo instellen dat u bericht krijgt wanneer uw computer een cookie ontvangt of dat cookies automatisch geweigerd worden. Om meer over de cookie-opties van uw webbrowser te lezen, kunt u de handleiding van uw specifieke browser raadplegen of online hulp zoeken.

Behoudens de informatieverzameling zoals hierboven beschreven, verzamelen wij geen persoonlijke gegevens over u wanneer u onze website bezoekt, tenzij u ervoor kiest dergelijke informatie rechtstreeks aan ons te verschaffen wanneer u per e-mail contact met ons opneemt. Wij gebruiken deze persoonlijke gegevens om uw verzoek te verwerken en, indien van toepassing, om u antwoord te geven. Door op deze wijze met ons contact op te nemen, stemt u in met het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke gegevens teneinde op uw verzoek te kunnen reageren. Indien u per e-mail persoonlijke gegevens verstrekt om in aanmerking te komen voor een dienstbetrekking bij State Street, stemt u in met het verzamelen, gebruik en gedurende een redelijke termijn bewaren van uw persoonlijke gegevens teneinde de mogelijkheid van uw (huidige of toekomstige) dienstbetrekking bij State Street te kunnen overwegen. Zonder uw toestemming gaan wij niet over tot het verkopen, verhuren, verstrekken of op andere wijze openbaar maken van uw persoonlijke gegevens aan partijen buiten State Street of aan haar gelieerde ondernemingen binnen de State Street-groep, tenzij dit vereist is in overeenstemming met de wet, regelgeving of juridische procedures.

Informatiebeveiliging

Wij streven ernaar om alle persoonlijke gegevens die wij online ontvangen te beschermen door middel van passende waarborgen en veiligheidsmaatregelen. Het internet is echter van nature geen veilig medium en absolute bescherming van de privacy van uw communicatie of van uw bezoeken aan deze website tegen aanvallen door derden is niet mogelijk. Bijgevolg erkent u en gaat u ermee akkoord, door deze website te bezoeken, dat State Street geen garantie geeft voor de beveiliging van gegevens die u naar ons verstuurt, en dat u dit op eigen risico doet.

Toegang verschaffen en handhaving van juistheid

Wij zullen toegang verschaffen tot de persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen en bewaren en alles wat redelijkerwijs mogelijk is doen om de juistheid van uw persoonlijke gegevens te handhaven.

Indien u nog vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid of informatie wenst over hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonlijke gegevens bij State Street, neem dan contact op met een van de leidinggevenden op onze contacts page.

*State Street verwijst naar State Street Bank GmbH en aan haar gelieerde onderneminge