Nasi Pracownicy

Kierownik zespołu księgowych ds. funduszy inwestycyjnych

Adrian Banach

“Kursy z zakresu umiejętności miękkich w połączeniu ze stażem zagranicznym jak również możliwością współpracy z wieloma osobami w ramach różnych projektów wspomogły mój rozwój i umożliwiły zdobycie doświadczenia niezbędnego w roli kierownika zespołu.”

Byłem jednym z pierwszych pracowników firmy State Street w Polsce w 2007 roku i miałem możliwość być świadkiem jej nieprawdopodobnego rozwoju oraz przemiany ze środowiska zbudowanego na bazie talentów importowanych z innych lokalizacji State Street do dzisiejszego, w którym większość zespołu kierowniczego stanowią pracownicy rekrutowani lokalnie.

Po odbyciu zagranicznych stażów szkoleniowych w Monachium i Frankfurcie, które były dla mnie ciekawym doświadczeniem, odpowiadałem za transfer zadań do Krakowa. Ponadto, State Street promuje kulturę otwartej obustronnej komunikacji, gdzie pracownicy mają możliwość uczestniczyć i wprowadzać zmiany w organizacji. Pracujemy w środowisku, w którym sytuacja może ulec zmianie z dnia na dzień i w takich warunkach niezwykle cenne okazują się poczucie przynależności do zespołu oraz duch współpracy. Mimo tego, że pracuję tutaj już ponad 5 lat, zawsze znajduję nowe cele i zadania, które nieustannie mnie motywują i wspomagają ciągły rozwój oraz zaangażowanie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy ponad 60 pracowników skorzystało z możliwości transferów wewnętrznych i podjęło prace w nowych zespołach.

 

Starszy menadżer ds. funduszy inwestycyjnych

Katarzyna Tomaszek

“Nieustanny rozwój – nie tylko w odniesieniu do pracowników, ale także nowych funkcji, obsługi nowych lokalizacji i stopnia złożoności prowadzonych operacji – daje pewność, że State Street w Polsce oferuje wielu możliwości rozwoju zawodowego.”

Pracę w State Street podjęłam w roku 2006 w Irlandii jako początkujący księgowy ds. funduszy inwestycyjnych, a mój wybór w dużej mierze determinowały bardzo dobre opinie znajomych dotyczące atmosfery pracy, zakresu zadań oraz szerokich możliwości mobilności.

Po tym jak State Street otworzyło swe biura w Krakowie w 2007 zgłosiłam się i otrzymałam możliwość przeniesienia z Irlandii do Polski, najpierw na staż, a następnie na stałe stając się pracownikiem zatrudnionym lokalnie. Praca w wielu lokalizacjach okazała się ogromnie pomocna i nadała tempa mojej karierze. Szybki rozwój firmy i potrzeba stworzenia lokalnego zespołu menadżerskiego umożliwiły mój szybki awans i dały okazję na kolejne angaże wewnątrz State Street w Polsce. Wszystko to sprawiło, że zyskałam wiedzę oraz ogromne doświadczenie.

Mogę zatem powiedzieć, że jeżeli jesteś osoba otwartą, chętną rozwijać się i uczyć jak również cenisz dwustronną komunikację, State Street jest odpowiednim miejscem dla Ciebie.

 

Specjalista ds. wyceny

Paulina Bojdo

“Moja firma jest silnie zaangażowana w stały rozwój pracowników – każdy może tutaj odnieść sukces jeśli tylko jest gotowy podjąć wysiłek oraz stawia na rozwój swej kariery.”

Jestem stosunkowo nowym pracownikiem – dołączyłam do State Street w grudniu 2012 roku. Wcześniej pracowałam w domu maklerskim, jednak postanowiłam podjąć pracę w State Street, gdyż chciałam uczestniczyć w pełnym cyklu procesu a nie tylko w jego części obejmującej transakcje kupna/sprzedaży. Jak dotąd, nie mogę narzekać na różnorodność i stopień trudności moich codziennych obowiązków.

State Street Poland stawia na ludzi młodych oferując im duże możliwości rozwoju oraz awansu i pod tym względem - z całą pewnością mogę powiedzieć - firma nie ma sobie równych.

 

Specjalista ds. instrumentów pochodnych

Agnieszka Sroka

“Bezpośrednie zaangażowanie w skomplikowane operacje i usługi wraz z nieocenionym wsparciem menadżera i zespołu czyni State Street organizacją, z którą naprawdę można wiązać swą karierę na przyszłość.”

We wrześniu 2012 roku dołączyłam do zespołu Derywatów, który świadczy usługi z zakresu księgowwości transakcji terminowych future & option dla klientów instytucjonalnych. Moje wykształcenie związane jest z ekonomią, dlatego od samego początku byłam angażowana w wiele ambitnych zadań, co wymagało szybkiej adaptacji w dynamicznym środowisku State Street. Jednocześnie, mogłam uczestniczyć w wielu szkoleniach online i warsztatach dla rozwoju moich umiejętności I pogłębienia wiedzy finansowej, zwłaszcza w temacie derywatów. Zawsze mogę liczyć na wsparcie mojego menadżera jak i zespołu. Co więcej, po pracy mogę rozwijać swoje zainteresowania poprzez aktywny udział w różnych inicjatywach i eventach, np. wyjścia do teatru, turnieje sportowe czy akcje charytatywne.

 

Starszy księgowy ds. sprawozdawczości finansowej

Agnieszka Świętek

“Moja praca jest różnorodna i nieustannie stawia przede mną nowe wyzwania.”

Swoją przygodę ze State Street rozpoczęłam w marcu 2012 roku w zespole księgowych ds. sprawozdawczości finansowej. Wybrałam firmę State Street Poland, gdyż słynie z tego, że daje swym pracownikom szerokie możliwości doskonalenia i rozwoju, a także zdobycia bezcennego doświadczenia w międzynarodowym środowisku. Fakt, iż firma ciągle się rozrasta i zmienia sprawia, że stawia ona wiele wyzwań, z którymi sama miałam możliwość się wielokrotnie zmierzyć; bardzo pomocne okazały się wówczas moje umiejętności rozwiązywania problemów nabyte w okresie studiów na wydziale fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ponadto, jako starszy księgowy nadzoruję grupę młodszych członków naszego zespołu.

Wszystko to czyni moją pracę interesującą i motywującą, jak również otwiera perspektywy rozwoju kariery zawodowej w tej korporacji w przyszłości.

 

Analityk finansowy

Izabela Oleszek

“Jeśli szukasz ambitnej pracy w pozytywnej atmosferze międzynarodowego środowiska, State Street jest odpowiednim wyborem.”

Swoją przygodę ze State Street rozpoczęłam w roku 2011 jako analityk finansowy i od tego momentu rozwijam się razem z firmą. Zaraz po tym jak dołączyłam do zespołu Planowania i Analizy Finansowej departamentu FSSC, wyjechałam do Niemiec. Podczas dwutygodniowego pobytu w Monachium miałam wyjątkową okazję współpracować z ludźmi z całego świata opracowując budżet dla klienta w ramach jednego z moich pierwszych projektów.

Moje wykształcenie jest związanie z rachunkowością finansową (zanim dołączyłam do State Street pracowałam w międzynarodowej firmie energetycznej), ale bardzo chciałam rozwijać się w dziedzinie rachunkowości zarządczej, gdyż otwiera większe możliwości niekonwencjonalnego myślenia. Z tego powodu wybrałam dział Planowania i Analizy Finansowej w State Street i rozpoczęłam studia CIMA, przy wsparciu (również finansowym) pracodawcy, gdyż wiedza ta może być wykorzystana w mojej pracy. Cenię sobie także pozytywną atmosferę w pracy, w tym elastyczny system pracy realizowany na przykład poprzez możliwość pracy zdalnej z domu.

Bardzo lubię to, co robię i jestem świadoma znaczenia mojej roli dla naszych klientów.

 

Księgowy ds. funduszy inwestycyjnych

Jan Delegos

“To świetne środowisko, w którym udało mi się stworzyć siatkę kontaktów i znajomych jak rownież zaangażować się w inicjatywy, które znajdują swe bezpośrednie przełożenie w organizacji przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności. Wszystko to sprawia, ze udaje mi się z powodzeniem łączyć zadania wynikające z bycia jednocześnie studentem jak i niepełnoetatowym pracownikiem.”

Dołączyłem do State Street w roku 2011jako stażysta po uprzednim uczestnictwie w dniu otwartym i prezentacji na uczelni. Bardzo chciałem nauczyć się więcej i, mimo iż kontynuowalem studia, otrzymałem propozycję pracy w niepełnym wymiarze godzin na warunkach elastycznego czasu pracy. Pracuję w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych; jest to dział stanowiący główną działalność State Street w Polsce i wielu innych lokalizacji State Street na świecie. Praca ta polega na kalkulacji wartosci funduszy inwestycyjnych w środowisku opartym na pracy z terminami, co wymaga skupienia uwagi na szczegóły, gdyż wyniki pracy przekazywane są bezpośrednio do klienta, mediów i na giełdy.

Firma bardzo ceni inicjatywę własną pracownika, zawrówno w formie informacji zwrotnej jak i pomysłów dotyczących usprawnień i to jest świetne – sam angażuję się w projekty, które nieustannie udoskonalają efekty naszej codziennej pracy