By życie stawało się lepsze

Komitety Global Inclusion i Employee Networks

Global Inclusion, czyli idea globalnej integracji społecznej pracowników State Street, jest naszą firmową inicjatywą, która ma na celu sprawić, by każdy pracownik czuł się zaangażowany i szanowany poprzez docenianie jego wyjątkowych talentów, a także osobistego wkładu w działalność naszej firmy.

Wartości najbardziej cenione przez nas to te cechy pracownika, które czynią go niepowtarzalnym: jego doświadczenia, zainteresowania oraz indywidualne predyspozycje i zdolności. Wartości, którymi się kierujemy - Always Finding Better Ways, Stronger Together, Global Force, Local Citizen oraz Trust Is Our Greatest Asset – reprezentują nasze wspólne przekonania, jak również nakreślają ramy naszych działań, w które pragniemy angażować naszych pracowników.

W naszym biurze Polsce działa wiele komitetów jak i organizacji pracowniczych, które powstały z myślą o naszych pracownikach:

 • Komitet Sportowy
 • Komitet Społeczno-Kulturalny
 • Komitet Rozwoju Osobistego i Zawodowego
 • Krakowski Klub Rodziców Pracujących
 • Organizacja Kobiet Aktywnych Zawodowo
 • Klub Kraków Toastmasters

Grupy te zrzeszają pracowników wokół wspólnego celu i zainteresowań, dają możliwość dzielenia się wyjątkowymi spostrzeżeniami z innymi oraz sprawiają, że każdy z pracowników ma możliwość wybić się ponad anonimowość tłumu dzieląc się swymi zdolnościami i talentami. Ponadto, otwierają możliwości nawiązywania kontaktów (tzw. ‘networking’) miedzy departamentami oraz wspomagają rozwój osobisty.

Corporate Citizenship czyli społeczna odpowiedzialność biznesu

Wartości i zasady, którymi kieruje się nasz program społecznej odpowiedzialności biznesu:

 • Inwestujemy w edukację oraz rozwój zawodowy środowisk znajdujących się w niekorzystnych warunkach społecznych
 • Zwiększając możliwości zarobkowe jednostek przyczyniamy się do ogólnej poprawy zdrowia i dobrobytu całych środowisk na świecie. Dlatego też inwestując środki usiłujemy rozwiązać problem niedoboru wykwalifikowanej kadry pracowniczej, konkurencyjności regionów oraz dysproporcji dochodowych pomiędzy grupami wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników.

Obszary naszych działań:

 • Koncentrujemy się na inwestowaniu w programy edukacyjne oraz inicjatywy z zakresu rozwoju kariery, warsztatów umiejętności życiowych, szkoleń zawodowych, integracji społecznej i aktywizacji osób niepełnosprawnych, a także współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 • Szczególną uwagę poświęcamy programom pomocy potrzebującym ‘Global Outreach’, które dają naszym pracownikom sposobność pracy na rzecz lokalnych społeczności, czym jednocześnie przyczyniają się do budowania reputacji jako społecznie odpowiedzialnego partnera.

Polski Komitet Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Corporate Citizenship Committee) reprezentuje fundację State Street z siedzibą w Bostonie i działa w oparciu o trzy segmenty finansowania:

 • Sponsorship, czyli sponsoring i patronat – obejmuje sponsoring lokalnych wydarzeń takich jak uroczyste gale, zawody sportowe oraz inne inicjatywy charytatywne (np. zbiórki pieniędzy), które promują większą aktywny udział w życiu lokalnej społeczności / regionu.
 • Global Outreach, czyli pomoc potrzebującym– obejmuje wsparcie finansowe wysiłków wolontariatu lokalnie we wszystkich biurach, w tym wydatki takie jak niezbędne wyposażenie, prowiant, transport, itp.
 • Grant Making Programme, czyli dofinansowania – budżet dotacji kładzie główny nacisk na obszar edukacji, w szczególności rozwój kadry pracowniczej.

Nasi partnerzy strategiczni oraz organizacje pozarządowe, z którymi współpracujemy to:

 • Dom Małego Dziecka im. Jana Brzechwy w Krakowie
 • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół ‘Ognisko’
 • Fundacja WIOSNA
 • ‘Mimo Wszystko’ Fundacja Anna Dymnej
 • Dress for Success Poland ‘W sukience do sukcesu’
 • Krakowskie Stowarzyszenie ‘Ocalić Szanse’
 • Świetlica Środowiskowa w Kędzierzynce
 • Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej ‘Parasol’
 • Fundacja Miejsc i Ludzi aktywnych i wiele innych.

To find out more about our Corporate Responsibility efforts, click here.