Dzień wejścia w życie: Lipiec 2020 r.
Ostatnia weryfikacja: Lipiec 2020 r.

Informacja dotycząca plików cookie i monitorowania aktywności w Internecie

State Street („my”, „nasze” albo „nas”) zobowiązuje się stosować pliki cookie i metody monitorowania aktywności w Internecie w sposób odpowiedzialny i przejrzysty. Niniejsza Informacja dotycząca plików cookie i monitorowania aktywności w Internecie („Informacja dotycząca plików cookie”) składa się z następujących części:

 • Czym są pliki cookie?
 • Jakich kategorii plików cookie używamy?
  • Ściśle niezbędne pliki cookie
  • Pliki cookie poprawiające wydajność
  • Funkcyjne pliki cookie
  • Pliki cookie do personalizacji reklam
 • W jaki sposób udostępniamy informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie
 • Strony internetowe i pliki cookie podmiotów zewnętrznych
 • Sygnały nawigacyjne i inne technologie
 • Jak odmówić zgody albo wycofać zgodę na stosowanie plików cookie?
 • Jakie są najczęściej używane albo przykładowe pliki cookie na naszej Stronie internetowej?
 • Czas istnienia plików cookie

 

MANAGE COOKIES

 

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze albo urządzeniu użytkownika przez odwiedzane strony internetowe. Pliki cookie są powszechnie stosowane, aby umożliwić stronom internetowym właściwe funkcjonowanie, a także dostarczać informacje biznesowe i marketingowe operatorom strony.

Jakich kategorii plików cookie używamy?

Na naszej stronie internetowej www.ssga.com (Strona internetowa) wykorzystujemy następujące cztery rodzaje plików cookie.

Ściśle niezbędne pliki cookie

Tego rodzaju pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić użytkownikom poruszanie się po naszej Stronie internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów. Bez nich nie byłoby możliwe świadczenie usług, z których chce korzystać użytkownik.

Pliki cookie poprawiające wydajność

Te pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z naszej Strony internetowej przez użytkowników. Umożliwia nam to pozyskanie niezbędnych informacji, abyśmy mogli podnosić wygodę korzystania z strony.

Jako pliki analizujące wydajność klasyfikujemy następujące rodzaje plików:

 • Adres URL poprzednio odwiedzonej strony (strona wewnętrzna): służy do przechowywania adresu URL odwiedzonej poprzednio strony. Umożliwia nam monitorowanie w jaki sposób użytkownicy odwiedzający naszą Stronę internetową poruszają się po niej.
 • Adres URL poprzednio odwiedzonej strony: służy do przechowywania adresu URL, który przekierowuje użytkownika na naszą Stronę internetową, dzięki czemu możemy zrozumieć, jakie adresy URL przekierowują użytkowników na naszą Stronę internetową.
 • Historia adresów URL: służy do przechowywania strony odwiedzonej przez użytkownika przed wysłaniem przez niego formularza. Służy również do wyświetlania artykułów oglądanych ostatnio przez poszczególnych użytkowników.
 • Plik cookie niezarejestrowanego użytkownika: unikalny identyfikator przypisywany każdemu użytkownikowi, aby umożliwić analizowanie sposobu korzystania z naszej Strony internetowej przez niezarejestrowanych użytkowników.
 • Sesyjne pliki cookie: tego rodzaju pliki cookie umożliwiają nam śledzenie czynności użytkownika w trakcie trwania sesji przeglądarki. Sesja przeglądarki rozpoczyna się z chwilą otwarcia okna przeglądarki przez użytkownika i kończy z chwilą jego zamknięcia. Nasze pliki cookie sesji mają charakter tymczasowy. Po zamknięciu przez użytkownika przeglądarki nasze pliki cookie sesji zostają usunięte.

Funkcyjne pliki cookie

Tego rodzaju pliki cookie służą do zwiększenia wygody użytkowania przy odwiedzaniu przez użytkownika naszej Strony internetowej, na przykład rejestrowanie preferencji, aby zostały zapamiętane przy kolejnych wizytach i udoskonalały komfort użytkownika.

Te pliki cookie umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wyborów użytkownika (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym się Państwo znajdują) oraz udostępnienie Państwu ulepszonych, spersonalizowanych funkcji. Na przykład strona może dostarczać użytkownikowi zlokalizowane informacje, przechowując w pliku cookie region, w którym użytkownik aktualnie się znajduje. Te pliki cookie mogą być również wykorzystywane, aby zapamiętywać wprowadzone przez użytkownika zmiany rozmiaru tekstu, czcionki i innych elementów witryn internetowych, które użytkownik może dostosowywać. Mogą również być wykorzystane do świadczenia zamówionych przez użytkownika usług, takich jak wyświetlanie filmu wideo lub zamieszczanie komentarzy na blogu. W większości przypadków nie będziemy mogli śledzić osób fizycznych po imieniu i nazwisku. Mimo to pliki cookie mogą powiązać zarejestrowanych użytkowników z ich imionami i nazwiskami.

Te pliki cookie nie mogą śledzić aktywności użytkownika na innych stronach internetowych. Nie służą one do gromadzenia żadnych danych na temat użytkowników, które mogłyby zostać wykorzystane na potrzeby reklam internetowych na innych stronach internetowych albo do zapamiętywania treści przeglądanych przez użytkownika w Internecie poza naszą Stroną internetową.

Za pliki cookie dotyczące funkcjonalności uznajemy następujące typy plików:

 • Plik cookie zarejestrowanego użytkownika – unikalny identyfikator przypisywany każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi naszej Strony internetowej albo każdemu użytkownikowi, który dobrowolnie udostępnia Dane osobowe na naszej Stronie internetowej w celu uzyskania od nas informacji, wykorzystywany do przesyłania treści i ofert zgodnych z profilem użytkownika. Plik ten wykorzystywany jest też do celów marketingowych i analiz (zobacz też punkt Niezbędne pliki cookie powyżej).

Pliki cookie do personalizacji reklam

Tego rodzaju pliki cookie służą do analizy stron internetowych oraz gromadzenia informacji o naszej Stronie internetowej. Służą do udostępniania na stronach internetowych podmiotów zewnętrznych reklam internetowych odpowiadających użytkownikowi i jego zainteresowaniom. Są one wykorzystywane także do ograniczania wyświetleń danej reklamy oraz do oceny skuteczności kampanii reklamowej. Zwykle pliki te umieszczane są przez sieci reklamowe za zgodą operatora strony. Możemy wykorzystywać informacje gromadzone za pomocą naszych plików cookie, aby określić zachowanie użytkownika i udostępniać treści oraz informacje na temat produktów i usług na podstawie jego profilu.

W jaki sposób udostępniamy informacje gromadzone za pomocą plików cookie

Możemy udostępniać gromadzone przez nas informacje naszym jednostkom stowarzyszonym do celów marketingu albo analizy.  Możemy również udostępniać te informacje podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi w naszym imieniu do podobnych celów. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas komunikatów internetowych opartych na zainteresowaniach, klikając łącze anulowania subskrypcji zamieszczone w każdej otrzymanej od nas wiadomości e-mail, informując swojego kierownika ds. relacji albo klikając tutaj.

Strony internetowe i pliki cookie podmiotów zewnętrznych

Ta Strona internetowa może zawierać łącza do stron podmiotów zewnętrznych. Proszę zapoznać się z politykami plików cookie i prywatności tych stron podmiotów zewnętrznych, aby dowiedzieć się, w jaki sposób mogą wykorzystywać pliki cookie i informacje na temat użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, działanie ani bezpieczeństwo innych stron internetowych.

Podmioty zewnętrzne mogą również umieszczać własne pliki cookie. Nie mamy kontroli nad umieszczaniem plików cookie przez inną stronę internetową, nawet jeżeli użytkownik zostanie do niej przekierowany z naszej Strony internetowej. Spółki te wykorzystują przetwarzane przez siebie dane zgodnie ze swoimi politykami prywatności, które mogą umożliwić im gromadzenie i łączenie informacji na temat czynności użytkownika związanych ze stroną internetową, aplikacjami albo usługami online. Proszę zapoznać się z politykami plików cookie i prywatności tych stron, aby dowiedzieć się, w jaki sposób mogą wykorzystywać pliki cookie i informacje na temat użytkownika.

Sygnały nawigacyjne i inne technologie

Możemy także wykorzystywać sygnały nawigacyjne i inne technologie na potrzeby analizy oraz gromadzenia informacji o naszej Stronie internetowej, aby określić, czy wiadomości e-mail zostały otwarte albo czy uzyskano dostęp do łączy na naszej Stronie internetowej. Sygnały nawigacyjne nie umieszczają na urządzeniu użytkownika żadnych informacji, ale mogą łącznie z plikami cookie służyć monitorowaniu aktywności w Internecie.

Jak odmówić zgody albo wycofać zgodę na stosowanie plików cookie?

Chociaż możemy automatycznie wykorzystywać niektóre pliki cookie, które są niezbędne do świadczenia usług, z których użytkownik chce skorzystać albo przekazywania komunikatów, w przypadku wszystkich pozostałych stosowanych plików cookie prosimy użytkownika o zgodę. Jeżeli użytkownik chce usunąć istniejące, nieobowiązkowe pliki cookie ze swojego urządzenia, może to zrobić, wybierając opcje w banerze z powiadomieniem o plikach cookie.  Użytkownik może także odmówić przyjmowania plików cookie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie oraz innych metod śledzenia można znaleźć pod adresem www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

**** Proszę pamiętać, że usuwanie i blokowanie plików cookie wpłynie na komfort użytkownika, ponieważ niektóre części Strony internetowej mogą nie funkcjonować prawidłowo albo nie być dostępne.

Jakie są najczęściej używane albo przykładowe pliki cookie na naszej Stronie internetowej?

W poniższych tabelach wymieniono najczęściej używane albo przykładowe pliki cookie wykorzystywane przez naszą Stronę internetową i wyjaśnia ich funkcję.

Ściśle niezbędne pliki cookie

Nazwa pliku cookie

Typ

Czas trwania

Opis

90384850_clogin

Strictly Necessary

Session

IBM Managed -Login session cookie which contains fully qualified Global ID/Site ID.

demdex

Strictly Necessary

180 Days

Adobe Audience Manager - Records last time a data sync call was performed

JSESSIONID

Strictly Necessary

Session

Used for session management by the server

 

Pliki cookie poprawiające wydajność

Nazwa pliku cookie

Typ

Czas trwania

Opis

TS011f6867

Performance

Session

IBM Managed (TestSess3) cookie-To track user interaction with the site

AMCVS_9AD32C4D564F12B17F000101%40AdobeOrg

Performance

Session

Used by Adobe Analytics

AMCV_9AD32C4D564F12B17F000101%40AdobeOrg

Performance

2 years

Used by Adobe Analytics to identify Unique Visitors

CoreID6

Performance

1 year

IBM Managed - Stores Visitor ID value.

cmTPSet

Performance

Session

IBM Managed - To Determine javascript based tags by session

mbox

Performance

2 Years

Adobe Target - Used to manipulate user experience based on past behavior

s_cc

Performance

Session

Adobe Analytics  - Used to determine if cookies are enabled

s_dslv

Performance

3 Years

Adobe Analytics  - Collects anonymous information about website use

s_dslv_s

Performance

30 Mins

Adobe Analytics  - Collects anonymous information about website use

s_ppv

Performance

Session

Adobe Analytics  - Collects anonymous information about website use

s_ppvl

Performance

Session

Adobe Analytics  - Collects anonymous information about website use

s_sq

Performance

Session

Adobe Analytics  - Used to track previous link that was clicked by user

ssc_getNewRepeat

Performance

48 Hours

Adobe Analytics - used to track urs visited,timespent at them and searches made

ssc_ppn

Performance

30 Mins

Adobe Analytics - Site performance measurement

ssc_ppt

Performance

30 Mins

Adobe Analytics

 

Pliki cookie do personalizacji reklam

Nazwa pliku cookie

Typ

Czas trwania

Opis

lang

Targeting

Session

Linkedin - Set default local / language for Linkedin Requests

UserMatchHistory

Targeting

90 Days

Linkedin Insight Tag - Used to Indentify Browser

UserMatchHistory

Targeting

30 Days

LinkedIn Insight Tag - ADS ID syncing

bcookie

Targeting

2 years

Browser ID cookie for Linkedin Requests

lang

Targeting

Session

Set default local / language for Linkedin Requests

li_sugr

Targeting

90 Days

Linkedin Insight Tag - Used to Indentify Browser

lidc

Targeting

24 Hours

Used for routing and sharing on Linkedin

lissc

Targeting

24 Hours

Used for routing and sharing on Linkedin

tfw_exp

Targeting

24 Hours

Used for routing and sharing on Twitter

bscookie

Targeting

2 Years

Secure Browser ID cookie for Linkedin Requests

Pliki cookie do personalizacji reklam

Nazwa pliku cookie

Typ

Czas trwania

Opis

lang

Targeting

Session

Linkedin - Set default local / language for Linkedin Requests

UserMatchHistory

Targeting

90 Days

Linkedin Insight Tag - Used to Indentify Browser

UserMatchHistory

Targeting

30 Days

LinkedIn Insight Tag - ADS ID syncing

bcookie

Targeting

2 years

Browser ID cookie for Linkedin Requests

lang

Targeting

Session

Set default local / language for Linkedin Requests

li_sugr

Targeting

90 Days

Linkedin Insight Tag - Used to Indentify Browser

lidc

Targeting

24 Hours

Used for routing and sharing on Linkedin

lissc

Targeting

24 Hours

Used for routing and sharing on Linkedin

tfw_exp

Targeting

24 Hours

Used for routing and sharing on Twitter

bscookie

Targeting

2 Years

Secure Browser ID cookie for Linkedin Requests

Czas istnienia plików cookie

O ile nie stwierdzono inaczej powyżej, czas istnienia używanych przez nas plików cookie jest ograniczony i nie przekracza 13 miesięcy.