Management Team

Scott Newman
Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu State Street Bank GmbH, Oddział w Polsce

Scott Newman jest dyrektorem zarządzającym i członkiem zarządu State Street Bank GmbH, oddział w Polsce. Scott przewodniczy lokalnemu zespołowi menadżerskiemu i odpowiada za rozwój działalności firmy. Oddział State Street w Polsce powstał w listopadzie 2007 roku. Od tamtej pory biuro mocno rozrosło się i obecnie zatrudnia ponad 2000 pracowników dostarczających usługi księgowości funduszy inwestycyjnych, instrumentów pochodnych, wyceny papierów wartościowych, administracji funduszy typu hedge fund oraz analiz ponad 190 klientom 10 biur State Street.

Przed dołączeniem do State Street w Krakowie, Scott Newman pracował w Monachium, gdzie kierowal pracami nad zakładaniem krakowskiego biura jednocześnie zajmując stanowiska obejmujace zarządzanie relacjami oraz zarządzanie projektami (PMO). Scott dołaczył do State Street w roku 2003, w wyniku przejęcia przez State Street globalnych usług powierniczych Deutsche Banku. W tym czasie pracował w biurze we Frankfurcie i był mocno zaangażowany w proces przejęcia i integracji.

W Deutsche Bank, Scott Newman zajmował stanowiska w dziale obsługi klienta usług powierniczych, biurze rozwoju produktu oraz PMO.

Scott posiada tytuł licencjata w zakresie Administracji Biznesu, mówi biegle po niemiecku.

 

Renata Szostak
Dyrektor ds. Personalnych

Renata Szostak jest dyrektorem działu Globalne Zasoby Ludzkie (GHR) dla State Street Bank Gmbh, Oddział w Polsce. W ramach swych obowiązków odpowiada za zarządzanie działem zasobów ludzkich, w tym: kontrolę i monitoring listy płac, czynności sprawozdawcze wewnętrzne i wobec organów nadzoru, zgodność z lokalnymi przepisami o zatrudnieniu i polityką firmy, kontrolę wynagrodzeń i świadczeń, jak również rozwój talentów. Do State Street dołączyła w roku 2008. Jest członkiem rady nadzorczej.

Przed dołączeniem do State Street, Renata Szostak pracowała ponad osiem lat dla RR Donnelley, dostawcy usług drukarskich z siedzibą w US, firmy zatrudniającej ponad 2000 pracowników w Polsce. Jako zastępca kierownika ds. personalnych, odpowiadała za szereg zadań z obszaru spraw personalnych dla oddziałów w Polsce, Rosji i na Węgrzech, w tym także wsparcie w trakcie zakładania biur firmy w Rosji i na Węgrzech oraz przewodziła implementacji systemu HRIS w EMEA, który zawierał interfejsy umożliwiające prowadzenie dokumentacji płacowej.

Renata uzyskała tytuł magistra na kierunku zarządzanie biznesem Wyższej Szkoły Zarządzania z akredytacją Oxford Brookes University, a także posiada dyplom magistra North London University na kierunku europeistyka. Obszary jej specjalizacji to: prawo pracy w CEE, zarządzanie ludźmi, zaangażowanie pracowników oraz wynagrodzenia i świadczenia.

 

Paul McCready
Dyrektor Operacyjny działu Księgowości Funduszy Inwestycyjnych dla Niemiec i Holandii oraz Dyrektor State Street Global Exchange

Paul McCready odpowiada ze dostarczenie usług i zarządzanie operacjami działu księgowości ds. Funduszy Niemiec i Holandii oraz operacji z zakresu State Street Global Exchange.

Przed rozpoczęciem pracy w State Street w Krakowie w lipcu 2010 roku, Paul McCready pracował w Edynburgu, UK, gdzie był odpowiedzialny za księgowość, usługi powiernicze oraz obsługę klientów instytucjonalnych z siedzibą w Europie i regionie Środkowego Wschodu.

Paul McCready pracuje w State Street od dziewiętnastu lat i posiada dwudziestoczteroletnie doświadczenie w sektorze finansowym.

 

Ewa Barkan-Słaboń
Dyrektor Finansowy

Ewa Barkan-Słaboń odpowiada za aspekty finansowe działalności State Street w Polsce, w tym księgowość, przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego, rozliczenia podatkowe oraz kontakty z urzędem podatkowym oraz sprawozdania wobec organów nadzoru. W skład jej obowiązków wchodzą także czynności związanie z planowaniem finansów i analizą, tzn. budżet, prognozy finansowe oraz wsparcie konsultacyjne różnych inicjatyw biznesowych poprzez analizy finansowe i raporty. Pracuje w State Street od kwietnia 2008 roku.

Przed rozpoczęciem pracy w firmie State Street, Ewa Barkan-Słaboń zajmowała stanowisko kontrolera finansowego w polskiej filii dużego skandynawskiego producenta tytoniu - Skandinavisk Tobakskompagni A/S. Posiada dyplomy magistra z zarządzania oraz MBA Uniwersytetu w Illinois.