Informacja dotycząca plików cookie i monitorowania aktywności w Internecie

 

Cookie Disclosure - English

 

Dzień wejścia w życie: lipiec 2020 r.

Ostatnia weryfikacja: październik 2022 r.

State Street („my”, „nasze” albo „nas”) zobowiązuje się stosować pliki cookie i metody monitorowania aktywności w Internecie w sposób odpowiedzialny i przejrzysty. Niniejsza Informacja dotycząca plików cookie i monitorowania aktywności w Internecie („Informacja dotycząca plików cookie”) składa się z następujących części:

 • Czym są pliki cookie?
 • Jakich kategorii plików cookie używamy?

                    o Ściśle niezbędne pliki cookie

                    o Pliki cookie poprawiające wydajność

                    o Funkcyjne pliki cookie

                    o Pliki cookie do personalizacji reklam

 • W jaki sposób udostępniamy informacje gromadzone za pomocą plików cookie?
 • Strony internetowe i pliki cookie podmiotów zewnętrznych
 • Sygnały nawigacyjne i inne technologie
 • Jak odmówić zgody albo wycofać zgodę na stosowanie plików cookie?
 • Jakie są najczęściej używane albo przykładowe pliki cookie na naszej Stronie internetowej?
 • Czas istnienia plików cookie

 

Aby uzyskać dostęp do informacji związanych z plikami cookie używanymi na stronie crd.com, należy przejść do sekcji Informacje dotyczące plików cookie Charles River Development tutaj.

 

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze albo urządzeniu użytkownika przez odwiedzane strony internetowe. Pliki cookie są powszechnie stosowane, aby umożliwić stronom internetowym właściwe funkcjonowanie, a także dostarczać informacje biznesowe i marketingowe operatorom strony.

Pliki cookie można ogólnie sklasyfikować w zależności od celu, do jakiego są wykorzystywane, czasu ich przechowywania i pochodzenia. 

Jakich kategorii plików cookie używamy?

Na naszej stronie internetowej www.statestreet.com (Strona internetowa) wykorzystujemy następujące cztery rodzaje plików cookie. 

Ściśle niezbędne pliki cookie

Tego rodzaju pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić użytkownikom poruszanie się po naszej Stronie internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów. Bez nich nie byłoby możliwe świadczenie usług, z których chce korzystać użytkownik.

Pliki cookie poprawiające wydajność

Te pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z naszej Strony internetowej przez użytkowników. Umożliwia nam to pozyskanie niezbędnych informacji, abyśmy mogli podnosić wygodę korzystania z strony.

Jako pliki analizujące wydajność klasyfikujemy następujące rodzaje plików:

 • Adres URL poprzednio odwiedzonej strony (strona wewnętrzna): służy do przechowywania adresu URL odwiedzonej poprzednio strony. Umożliwia nam monitorowanie w jaki sposób użytkownicy odwiedzający naszą Stronę internetową poruszają się po niej.
 • Adres URL poprzednio odwiedzonej strony: służy do przechowywania adresu URL, który przekierowuje użytkownika na naszą Stronę internetową, dzięki czemu możemy zrozumieć, jakie adresy URL przekierowują użytkowników na naszą Stronę internetową.
 • Historia adresów URL: służy do przechowywania strony odwiedzonej przez użytkownika przed wysłaniem przez niego formularza. Służy również do wyświetlania artykułów oglądanych ostatnio przez poszczególnych użytkowników.
 • Plik cookie niezarejestrowanego użytkownika: unikalny identyfikator przypisywany każdemu użytkownikowi, aby umożliwić analizowanie sposobu korzystania z naszej Strony internetowej przez niezarejestrowanych użytkowników.
 • Sesyjne pliki cookie: tego rodzaju pliki cookie umożliwiają nam śledzenie czynności użytkownika w trakcie trwania sesji przeglądarki. Sesja przeglądarki rozpoczyna się z chwilą otwarcia okna przeglądarki przez użytkownika i kończy z chwilą jego zamknięcia. Nasze pliki cookie sesji mają charakter tymczasowy. Po zamknięciu przez użytkownika przeglądarki nasze pliki cookie sesji zostają usunięte.

Funkcyjne pliki cookie

Tego rodzaju pliki cookie służą do zwiększenia wygody użytkowania przy odwiedzaniu przez użytkownika naszej Strony internetowej, na przykład rejestrowanie preferencji, aby zostały zapamiętane przy kolejnych wizytach i udoskonalały komfort użytkownika.

Te pliki cookie umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wyborów użytkownika (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym się Państwo znajdują) oraz udostępnienie Państwu ulepszonych, spersonalizowanych funkcji. Na przykład strona może dostarczać użytkownikowi zlokalizowane informacje, przechowując w pliku cookie region, w którym użytkownik aktualnie się znajduje. Te pliki cookie mogą być również wykorzystywane, aby zapamiętywać wprowadzone przez użytkownika zmiany rozmiaru tekstu, czcionki i innych elementów witryn internetowych, które użytkownik może dostosowywać. Mogą również być wykorzystane do świadczenia zamówionych przez użytkownika usług, takich jak wyświetlanie filmu wideo lub zamieszczanie komentarzy na blogu. W większości przypadków nie będziemy mogli śledzić osób fizycznych po imieniu i nazwisku. Mimo to pliki cookie mogą powiązać zarejestrowanych użytkowników z ich imionami i nazwiskami.

Te pliki cookie nie mogą śledzić aktywności użytkownika na innych stronach internetowych. Nie służą one do gromadzenia żadnych danych na temat użytkowników, które mogłyby zostać wykorzystane na potrzeby reklam internetowych na innych stronach internetowych albo do zapamiętywania treści przeglądanych przez użytkownika w Internecie poza naszą Stroną internetową.

Za pliki cookie dotyczące funkcjonalności uznajemy następujące typy plików:

 • Plik cookie zarejestrowanego użytkownika – unikalny identyfikator przypisywany każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi naszej Strony internetowej albo każdemu użytkownikowi, który dobrowolnie udostępnia Dane osobowe na naszej Stronie internetowej w celu uzyskania od nas informacji, wykorzystywany do przesyłania treści i ofert zgodnych z profilem użytkownika. Plik ten wykorzystywany jest też do celów marketingowych i analiz (zobacz też punkt Niezbędne pliki cookie powyżej).

Pliki cookie do personalizacji reklam

Tego rodzaju pliki cookie służą do analizy stron internetowych oraz gromadzenia informacji o naszej Stronie internetowej. Służą do udostępniania na stronach internetowych podmiotów zewnętrznych reklam internetowych odpowiadających użytkownikowi i jego zainteresowaniom. Są one wykorzystywane także do ograniczania wyświetleń danej reklamy oraz do oceny skuteczności kampanii reklamowej. Zwykle pliki te umieszczane są przez sieci reklamowe za zgodą operatora strony. Możemy wykorzystywać informacje gromadzone za pomocą naszych plików cookie, aby określić zachowanie użytkownika i udostępniać treści oraz informacje na temat produktów i usług na podstawie jego profilu.

Jak długo może być przechowywany plik cookie?

Sesyjne pliki cookie

Pliki cookie tego rodzaju są plikami tymczasowymi i wygasają po zamknięciu przeglądarki (lub po zakończeniu sesji).

Trwałe pliki cookie

Kategoria ta obejmuje wszystkie pliki cookie, które pozostają na dysku twardym użytkownika do momentu ich usunięcia przez przeglądarkę użytkownika, w zależności od daty ważności pliku cookie. Wszystkie trwałe pliki cookie mają datę ważności wpisaną w ich kodzie, ale ich czas przechowywania może się różnić.

Aby uzyskać więcej szczegółów, należy zapoznać się z częścią pt. „Jakie są najczęściej używane albo przykładowe pliki cookie na naszej Stronie internetowej?”

W jaki sposób udostępniamy informacje gromadzone za pomocą plików cookie

Możemy udostępniać gromadzone przez nas informacje naszym jednostkom stowarzyszonym do celów marketingu albo analizy. Możemy również udostępniać te informacje podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi w naszym imieniu do podobnych celów. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas komunikatów internetowych opartych na zainteresowaniach, klikając łącze anulowania subskrypcji zamieszczone w każdej otrzymanej od nas wiadomości e-mail, informując swojego kierownika ds. relacji albo klikając tutaj.

Strony internetowe i pliki cookie podmiotów zewnętrznych

Ta Strona internetowa może zawierać łącza do stron podmiotów zewnętrznych. Proszę zapoznać się z politykami plików cookie i prywatności tych stron podmiotów zewnętrznych, aby dowiedzieć się, w jaki sposób mogą wykorzystywać pliki cookie i informacje na temat użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, działanie ani bezpieczeństwo innych stron internetowych.

Podmioty zewnętrzne mogą również umieszczać własne pliki cookie. Nie mamy kontroli nad umieszczaniem plików cookie przez inną stronę internetową, nawet jeżeli użytkownik zostanie do niej przekierowany z naszej Strony internetowej. Spółki te wykorzystują przetwarzane przez siebie dane zgodnie ze swoimi politykami prywatności, które mogą umożliwić im gromadzenie i łączenie informacji na temat czynności użytkownika związanych ze stroną internetową, aplikacjami albo usługami online. Proszę zapoznać się z politykami plików cookie i prywatności tych stron, aby dowiedzieć się, w jaki sposób mogą wykorzystywać pliki cookie i informacje na temat użytkownika.

Sygnały nawigacyjne i inne technologie

Możemy także wykorzystywać sygnały nawigacyjne i inne technologie na potrzeby analizy oraz gromadzenia informacji o naszej Stronie internetowej, aby określić, czy wiadomości e-mail zostały otwarte albo czy uzyskano dostęp do łączy na naszej Stronie internetowej. Sygnały nawigacyjne nie umieszczają na urządzeniu użytkownika żadnych informacji, ale mogą łącznie z plikami cookie służyć monitorowaniu aktywności w Internecie.

Jak odmówić zgody albo wycofać zgodę na stosowanie plików cookie?

Chociaż możemy automatycznie wykorzystywać niektóre pliki cookie, które są niezbędne do świadczenia usług, z których użytkownik chce skorzystać albo przekazywania komunikatów, w przypadku wszystkich pozostałych stosowanych plików cookie prosimy użytkownika o zgodę. Jeżeli użytkownik chce usunąć istniejące, nieobowiązkowe pliki cookie ze swojego urządzenia, może to zrobić, wybierając opcje w banerze z powiadomieniem o plikach cookie. Użytkownik może także odmówić przyjmowania plików cookie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie oraz innych metod śledzenia można znaleźć pod adresem www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

**** Proszę pamiętać, że usuwanie i blokowanie plików cookie wpłynie na komfort użytkownika, ponieważ niektóre części Strony internetowej mogą nie funkcjonować prawidłowo albo nie być dostępne.

Jakie są najczęściej używane albo przykładowe pliki cookie na naszej Stronie internetowej?

W poniższych tabelach wymieniono najczęściej używane albo przykładowe pliki cookie wykorzystywane przez naszą Stronę internetową i wyjaśnia ich funkcję.
 

Ściśle niezbędne pliki cookie

Pliki cookie

Typ pliku cookie

Okres przechowywania

Opis

90384850_clogin

Niezbędny

Sesyjny

Plik cookie sesji logowania zarządzany przez IBM, który zawiera w pełni kwalifikowany identyfikator globalny/identyfikator witryny.

demdex

Niezbędny

180 dni

Adobe Audience Manager – zapisuje ostatnią operację synchronizacji danych

JSESSIONID

Niezbędny

Sesyjny

Służy do zarządzania sesją przez serwer

Pliki cookie poprawiające wydajność

Pliki cookie

Typ pliku cookie

Okres przechowywania

Opis

TS011f6867

Plik cookie poprawiający wydajność

Sesyjny

Plik cookie zarządzane przez IBM (TestSess3) – śledzenie interakcji użytkownika z witryną

AMCVS_9AD32C4D564F12B17F000101%40AdobeOrg

Plik cookie poprawiający wydajność

Sesyjny

Używany przez Adobe Analytics

AMCV_9AD32C4D564F12B17F000101%40AdobeOrg

Plik cookie poprawiający wydajność

2 lata

Wykorzystywany przez Adobe Analytics do identyfikacji unikalnych odwiedzających

CoreID6

Plik cookie poprawiający wydajność

1 rok

Zarządzany przez IBM – przechowuje wartość identyfikatora gościa.

cmTPSet

Plik cookie poprawiający wydajność

Sesyjny

Zarządzany przez IBM – służy do określenia znaczników opartych na javascript według sesji

mbox

Plik cookie poprawiający wydajność

2 lata

Adobe Target – służy do manipulowania doświadczeniami użytkowników w oparciu o przeszłe zachowania

s_cc

Plik cookie poprawiający wydajność

Sesyjny

Adobe Analytics – służy do określenia, czy pliki cookie są włączone

s_dslv

Plik cookie poprawiający wydajność

3 lata

Adobe Analytics – gromadzi anonimowe informacje na temat korzystania z witryny internetowej

s_dslv_s

Plik cookie poprawiający wydajność

30 min

Adobe Analytics – gromadzi anonimowe informacje na temat korzystania z witryny internetowej

s_ppv

Plik cookie poprawiający wydajność

Sesyjny

Adobe Analytics – gromadzi anonimowe informacje na temat korzystania z witryny internetowej

s_ppvl

Plik cookie poprawiający wydajność

Sesyjny

Adobe Analytics – gromadzi anonimowe informacje na temat korzystania z witryny internetowej

s_sq

Plik cookie poprawiający wydajność

Sesyjny

Adobe Analytics – służy do śledzenia poprzedniego łącza klikniętego przez użytkownika

ssc_getNewRepeat

Plik cookie poprawiający wydajność

48 godzin

Adobe Analytics – służy do śledzenia odwiedzanych stron, czasu spędzonego na nich i dokonanych wyszukań

ssc_ppn

Plik cookie poprawiający wydajność

30 min

Adobe Analytics – służy do pomiaru wydajności witryny

ssc_ppt

Plik cookie poprawiający wydajność

30 min

Adobe Analytics

Pliki cookie do personalizacji reklam

lang

Targetowanie

Sesyjny

LinkedIn – służy do ustawienia domyślnego języka lokalnego/języka dla żądań LinkedIn

UserMatchHistory

Targetowanie

90 dni

LinkedIn Insight Tag – służy do identyfikacji przeglądarki

UserMatchHistory

Targetowanie

30 dni

LinkedIn Insight Tag służy do synchronizacji identyfikatorów ADS

bcookie

Targetowanie

2 lata

Plik cookie identyfikatora przeglądarki dla żądań LinkedIn

lang

Targetowanie

Sesyjny

Służy do ustawienia domyślnego języka lokalnego/języka dla żądań powiązanych

li_sugr

Targetowanie

90 dni

LinkedIn Insight Tag – służy do identyfikacji przeglądarki

lidc

Targetowanie

24 godziny

Służy do trasowania i udostępniania treści w LinkedIn

lissc

Targetowanie

24 godziny

Służy do trasowania i udostępniania treści w LinkedIn

tfw_exp

Targetowanie

24 godziny

Służy do przesyłania i udostępniania na LinkedIn

bscookie

Targetowanie

2 lata

Plik cookie identyfikatora bezpiecznej przeglądarki dla żądań LinkedIn

Czas istnienia plików cookie

O ile nie stwierdzono inaczej powyżej, czas istnienia używanych przez nas plików cookie jest ograniczony i nie przekracza 13 miesięcy.